Privacy geverifieerd 

AVG 

_________________________________________________________________________________________________

Beurstraining Nederland hecht waarde aan uw privacy en zorgt ervoor dat de persoonlijke en zakelijke informatie die u aan ons verstrekt, zorgvuldig en vertrouwelijk wordt behandeld.

Contactformulier
Als u het contactformulier op onze website invult dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Cookies
Beurstraining Nederland gebruikt uitsluitend Google Analytics om te kunnen analyseren hoe bezoekers onze website gebruiken.
Wie (welke computer) onze website bezoekt zien wij dus niet.

Ontvangers
De gegevens die u aan ons verstrekt worden verwerkt volgens het principe van privacy by default. Beurstraining Nederland heeft al haar data passend beveiligd en zorgt ervoor dat deze beveiliging up-to-date blijft.

Bewaartermijn
Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als dit noodzakelijk is voor de in deze Privacyverklaring genoemde doeleinden. Uitsluitend met uw toestemming kunnen wij gegevens langer bewaren.

Gebruik van beeldmateriaal
Tijdens de training ontvangen de deelnemers het Beurstraining Nederland Werkboek. Dit werkboek is voorzien van uw bedrijfslogo. Logo / bedrijfsnaam wordt ook gebruikt tijdens de training, in de Power Point Presentatie en vermeld onder referenties op de site. Wanneer dit niet gewenst is dient hier per e-mail melding van gemaakt te worden voorafgaand aan de training.

Uw rechten
U heeft op grond van de privacywetgeving het recht om in te zien welke persoonsgegevens wij van u verwerken. Indien uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, corrigeren of verwijderen wij op verzoek uw persoonsgegevens (tenzij we verplicht zijn deze gegevens te bewaren). U kunt deze verzoeken, bij voorkeur per e-mail, aan ons richten.

Naleving
Periodiek vindt er een interne controle plaats op naleving van bewaartermijnen.

 

Enjoy your Results ! Beurstraining Nederland

___________________________________________________________________________

Over Beurstraining Nederland  |  Contact  |  Feedback klanten   | info@beurstrainingnederland.nl  
Aanvragen trainingbrochure SHOW IT 

Contact

BEURSTRAINING NEDERLAND

Ga naar Contact

 

   Editie 2024