FAQ | Veel gestelde beursvragen

lijntje

Top 5 veelgestelde vragen                                                          

  1. Waar traint BeursTraining Nederland?
  2. Wat is het beste moment voor een beurstraining?
  3. Helpen jullie ook met het maken van een beurspersbericht?
  4. Trainen / coachen jullie ook na de beurs, bij de opvolging van de beursleads?
  5. Welk rendement mag ik verwachten van de trainingen?

Overige vragen

lijntje

Waar traint BeursTraining Nederland?

BeursTraining Nederland traint op sterk uiteenlopende locaties. Meestal bij de opdrachtgever, In company. Logistieke redenen en besparing op externe locatiekosten zijn de belangrijkste argumenten. Trainen bij BeursTraining
Nederland in Brummen, provincie Gelderland, kan natuurlijk ook.Twee locaties lenen zich bij uitstek voor uw beurstraining:
1. Voor de eendaagse beurstraining Kasteel Engelenburg Brummen
2. Voor de 3 uur durende SpeedBeurstraining De Vroolijke Frans Brummen

Terug naar boven

lijntje

Wat is het beste moment voor een beurstraining?

Kort voor uw beursdeelname is het meest geschikte moment. Ervaring leert dat maximaal 5 dagen voorafgaande aan uw beursdeelname het hoogste rendement oplevert. Deelnemers zitten dan al in de “ flow” naar de beurs. Relaties zijn al geïnformeerd en uitgenodigd, op uw website staat vermeld dat u zich presenteert op de beurs en wat bezoekers zeker niet mogen missen. Kortom, deelnemers leven echt toe naar het moment. Het beurs event waar het uiteindelijk om gaat.

Terug naar boven

lijntje

Is trainen eind van de middag of begin avond ook mogelijk?

Ja zeker! De XL SpeedTraining van 3 uur en de Fresh-Up Beurstraining van 1.5 uur zijn juist voor die momenten. Overdag heeft u niet altijd de gelegenheid om het hele beursteam bij elkaar te krijgen. De dagelijkse werkzaamheden gaan immers gewoon door. Omdat ook vaak verkoopmedewerkers van de binnendienst en service medewerkers deelnemen aan de beurs is trainen eind van de werkdag een passende oplossing.

Terug naar boven

lijntje

Waaruit bestaat coaching van de beursorganisator?

Verantwoordelijk voor de beursorganisatie bent u ruim van te voren bezig om van uw beursdeelname een succes te maken. In de 1.5 uur durende beurs coaching sessie staat: Planning & Organisatie en Promotie & Publiciteit centraal.

Al die zaken die van belang zijn om verrassingen te voorkomen worden doorgenomen.

Bijgaand een kort overzicht:
1. Wat is of zijn uw doelstellingen. Wanneer is de beurs voor u geslaagd?
2. Waarop komt het accent te liggen
3. Nieuwe relaties aantrekken en of bestaande uitbouwen
4. Of is naamsbekendheid vergroten één van uw doelstellingen
5. Beursbezoekers bereiden hun beursbezoek soms voor. Bezoeken Google, maar hebben weinig tijd. Een top positie bij 
   Google is onderdeel van de beurs coaching
6. Hoe schrijft u een Persbericht voor de vakbladen en voor de regionale bladen
7. Hoe krijgt u extra publiciteit en maakt u een Persmap voor de schrijvende Pers
8. Hoe stelt u een klantgericht beursformulier op
9. Welke bedank brief stuurt u naar uw bezoekers
10. En hoe is de opvolging geregeld van alle te verwachten reacties.

Terug naar boven

lijntje

Traint BeursTraining Nederland ook In company?

Ja! BeursTraining Nederland traint In company. Om diverse redenen kiezen opdrachtgevers voor beurstraining op het bedrijf zelf. Gemak is het belangrijkste argument. Locatie is bekend bij het beursteam en reizen naar een externe locatie vraagt tijd en kosten. Trainen op een externe locatie bij u in de buurt of bij BeursTraining Nederland in Brummen, provincie Gelderland, heeft ook voordelen.

De belangrijkste redenen op een rijtje:
1. Weg van kantoor
2. Geen storingen en hinderlijke onderbrekingen
3. Prima voor beursteam building
4. Belang van de beurs wordt extra onderstreept.

Terug naar boven

lijntje

Doen jullie ook beursstand rollenspelen?

Rollenspelen zijn altijd onderdeel van de training. Veel voorkomende beurs situaties worden door de deelnemers in op de praktijk afgestemde situaties geoefend. Hierdoor zijn de deelnemers vertrouwd met wat straks tijdens uw beursdeelname ook gebeurd.

Waarop ligt de focus:
1. Aanspreken van bezoekers in het gangpad
2. Uitnodigen op uw stand
3. Voorstellen en achterhalen wie uw bezoeker is, welke functie deze persoon heeft en waar de interesse naar uit gaat
4. Informeren, demonstreren en vervolg actie afspreken
5. Afscheid nemen en herhalen wat is afgesproken.

Maar ook omgaan met typische beurssituaties zoals:
1. Omgaan met studenten en leerlingen, uw klanten of medewerkers van morgen
2. Uw collega is in gesprek, hoe nu te handelen
3. Klagende klanten en beurs plakkers.

Terug naar boven

lijntje

Wat zijn de algemene voorwaarden van Beurstraining Nederland?

BeursTraining Nederland hanteert heldere hedendaagse voorwaarden. Deze treft u hier aan: Algemene Voorwaarden.
Gestelde vragen zijn bijvoorbeeld:

1. Zijn de tarieven in of exclusief btw zie: Artikel 3
2. Wat zijn de kosten bij annulering of wijziging aantal deelnemers zie: Artikel 7
3. Betalingstermijn zie: Artikel 10

Terug naar boven

lijntje

Gebruiken jullie ook video-opnamen in de beurstraining?

Video opnamen worden gebruikt in de eendaagse XXL beurstraining. Beurssituaties die van belang zijn voor uw beurssucces worden opgenomen, afgespeeld en van opbouwend commentaar voorzien.
Altijd in de drieslag:

1. Wat ging goed
2. Wat kan beter
3. En welke suggestie heb je

Opnamen worden zoals gebruikelijk NOOIT voor andere doeleinden gebruikt. En na de training gewist.

Terug naar boven

lijntje

Ontvangen de beursmedewerkers een training certificaat?

Deelnemers aan de eendaagse XXL Beurstraining ontvangen het BeursTraining Nederland Training Certificaat. Naast genoemd certificaat wordt altijd een groepsfoto gemaakt. Alle deelnemers ontvangen deze foto samen met het certificaat na afloop van hun beursdeelname.

Terug naar boven

lijntje

Helpen jullie ook met het maken van een beurs Persbericht?

Promotie & Publiciteit is van groot belang voor uw beurssucces.
Maken van het Persbericht is ook onderdeel van de coaching. Voor vakbladen maar ook voor de regionale kranten. Redacteuren stellen het op prijs als uw persberichten instuurt over activiteiten die lokaal of regionaal van belang zijn.                 
Bijgaand 7 tips voor een wervend Persbericht!

Terug naar boven

lijntje

Helpen jullie ook bij het maken van een beurs Persmap?


Een “ondergeschoven kind” is de Persmap. Maar van onschatbare waarde. Gratis publiciteit krijgt u met een goed verzorgde Persmap die klaar ligt in het Perscentrum en op uw stand. In de coaching sessie leert en oefent de beurs verantwoordelijke medewerker, hoe je een Persmap samenstelt.

Terug naar boven

lijntje

Helpen jullie ook met het maken van een beurs lead formulier?

Ja zeker. Uw beurs leadformulier is immers ook uw visitekaartje. Het geeft aan dat u georganiseerd bent, belangstelling heeft voor de beursbezoeker en opvolging geeft aan de getoonde interesse. Welke informatie van belang is en hoe u het beurs leadformulier klantgericht opmaakt, leert en oefent u in de beurs coaching sessie.

Terug naar boven

lijntje

Trainen / coachen jullie ook na de beurs, bij de opvolging van de beursleads?

Tijdens uw beursdeelname legt u de basis voor het uiteindelijke succes. De juiste opvolging van de aanvragen bepaalt het uiteindelijke resultaat. In de 2 uur durende Beurs Opvolging Sessie  ( Follow -Up ) worden aanvragen omgezet in daadwerkelijke afspraken. Bezoekers hebben inmiddels een bedank brief – mail van u ontvangen. Eventueel aangevuld met aanvullende informatie. Opvolgen van die brief – mail schiet er vaak bij in. Maar is van groot belang om straks de beurs goed te kunnen evalueren op het rendement. Nabellen van bezoekers die belangstelling hebben getoond én maken van afspraken staat centraal in de 2 uur durende Beurs Follow - Up  Sessie.

Terug naar boven

lijntje

Wat is de beste beursstand locatie?

Niet altijd heeft u het voor het uitkiezen. U bent of te laat, of u neemt voor het eerst deel aan deze beurs en weet niet wat de beste locatie is. Natuurlijk is een stand waar veel bezoekers langs komen beter dan een plekje achteraf. Ongeacht uw locatie, actief zijn op en buiten uw stand zorgt voor bezoekers. Daar heeft u met uw team wel invloed op. Zorg ook voor goede verlichting, demonstreren en publiciteit.

lijntje

Welke beurskleding is het meest geschikt?

Kleding die past bij het beeld dat u wenst uit te stralen. Hands-on of praktisch; doen dus. Casual; in de kleding die de beursbezoekers zelf ook dragen. Opvallen / uniform: Draag de zelfde kleding: Stropdas of sjaal of button.
Uniformiteit geeft aan dat u oog heeft voor detail en maakt het makkelijker voor beursbezoekers om u aan te spreken.

Terug naar boven

lijntje

Welk rendement mag ik verwachten van de trainingen?

Aantoonbaar beter beurs resultaat mag u verwachten van de beurstraining. Kijk op relaties wie u al voorgingen

Ongeacht welk type beurstraining u kiest. Of u nu voor de eerste keer deelneemt of al vaker deel neemt aan een beurs: Aantoonbaar betere resultaten haalt u als u deelneemt aan een beurstraining. Ongeacht nog bij welke organisatie. Verkopen / leggen van contacten op een beurs vraagt specifieke vaardigheden. Vaardigheden die u niet altijd u eigen heeft gemaakt om toch succesvol te zijn. Maar op de beursvloer wel zeer gewenst zijn.

Terug naar boven

lijntje

Hoe schrijf je een bedankbrief aan de beursbezoekers?

Bezoekers aan uw beursstand stellen het op prijs als ze weten dat u hun bezoek heeft gewaardeerd. En dat de aangevraagde informatie en vervolg actie wordt opgevolgd. In de Beurs Coaching sessie wordt de bedankt voor uw bezoek brief al klaar gemaakt.

Terug naar boven

lijntje

Binnen welke termijn verwacht de bezoeker een reactie?

De response  tijd verschilt.
Lokale of binnenlandse bezoekers verwachten een reactie binnen 4 tot 5 dagen of eerder. Bezoekers aan een buitenlandse beurs stellen een reactie binnen 5 tot 9 dagen op prijs. Zorg intern dat u hierop inspeelt. Reactie / bedank brieven of mails klaar in het Nederlands of Engels. Met de bijbehorende documentatie in drukvorm of als attachment als u per mail reageert. En welke vervolg actie is afgesproken. Wat mag de beursbezoeker van u verwachten.

Terug naar boven

lijntje

Welke beurs is het meest geschikt om onze doelstellingen te realiseren?

Uw doelstellingen bepalen of een beurs het meest geschikt is om uw doel te realiseren. En zo ja, welke beurs.
Als u kiest voor beursdeelname dan is onderzoek wel gewenst.

Bij uw onderzoek moet u antwoord krijgen op:
1. Wie bezoekt deze beurs
2. Komen beslissers, beinvloeders of gebruikers
3. Hoeveel bezoekers hebben deze beurs vorige keer bezocht
4. Wat was hun mening en zijn er zaken gedaan. ( Informatie is vaak op te vragen bij de beursorganisatie)
5. Welke exposanten hebben zich weer ingeschreven en waarom. Een telefoontje geeft veel extra informatie.

Terug naar boven

lijntje

Wat is de rol van de beursstand manager?

Naast het BeursTeam is de rol van der standmanager van groot belang voor uw succes tijdens de beurs. De stand manager maakt onderdeel uit van het BeursTeam maar heeft ook aanvullende taken zoals:

1. De dagelijkse verantwoordelijkheid. Altijd bereikbaar zijn voor Pers, Beursorganisatie en het BeursTeam. Maar ook voor
    berichten van het thuisfront, “de zaak” en de afhandeling van klagende klanten voor zover noodzakelijk.
2. Opvang van buitenlandse relaties of begeleiden naar de desbetreffende collega
3. Coördineert de lunch en diner
4. BeursTeam leden melden zich af en aan bij de standmanager als ze de stand verlaten. Dit om vervelende situaties
    te voorkomen als een bezoeker terug komt en vraagt naar een van de collega's
5. De stand manager evalueert iedere dag: Wat ging goed, wat kan beter en hoe dan? En kunnen we morgen hier
    op inspelen.

Terug naar boven

lijntje

Studenten en leerlingen op uw stand. HELP

Studenten en leerlingen zijn uw klanten van vandaag en morgen. In BBL of BOL opleiding. Of doorstuderend dat maakt niet uit. Zij zijn beslissers én beinvloeders. Hun ervaring heeft meer invloed dan u vaak denkt. Wees voorbereid op hun komst. Zorg dat u een onvergetelijke indruk maakt.

Terug naar boven

lijntje

Demonstreren op de stand. Wel of niet doen?

Actie geeft reactie! Reuring around your brand. Demonsteer daar waar u op overtuigende wijze het verschil kunt aantonen. Demonstraties trekken altijd beursbezoekers. Men wil immers niets missen. Maar let op de valkuil. Na de demonstratie vertrekt men spoorloos. Leggen van contact tijdens en na afloop van de demo bepaalt uw succes. In de XXL eendaagse training leert en oefent u hoe u bezoekers vasthoudt en opvolging geeft aan uw demonstratie.

Terug naar boven

lijntje

Trainen jullie ook één op één?

Ja zeker. In een drie duur durende training leert en oefent u in hoog tempo hoe u van uw beurs deelname een succes maakt. Deze training wordt altijd verzorgd bij de deelnemer. Thuis of op de zaak.

Terug naar boven

 

____________________________________________________________________________

Over Beurstraining Nederland  |  Contact  |  Feedback klanten   | info@beurstrainingnederland.nl  
Aanvragen trainingbrochure SHOW IT 

Contact

BEURSTRAINING NEDERLAND

Ga naar Contact

 

   Editie 2024