Meer beursleads en maximaal rendement uit uw beursdeelname

U staat straks met uw bedrijf en collega's op de beurs. Fantastisch!
En natuurlijk wenst u maximaal rendement
uit uw investering. En dat is helemaal terecht. Deelnemen aan een regionale, landelijke of Europese / mondiale beurs is hét platform om uw bedrijf te presenteren. Aan bestaande maar zeker ook aan nieuwe, toekomstige relaties.

Wat zijn nu realistische vakbeursdoelstellingen?

Na afloop van de beurs graag veel nieuwe contacten met potentieel toekomstige relaties en veel positieve reacties van bestaande klanten; Ja, wij zitten goed, we hebben een prima leverancier/ partner”. Zijn veel gehoorde opmerkingen / reacties als we vragen: Wanneer is uw beursdeelname geslaagd?

Maar dat gaat niet vanzelf zoals u weet.  Dat vraagt inzet van een ieder. En trainen op die beursvaardigheden die gewenst zijn om de doelstellingen te realiseren. Vaardigheden waarover niet ieder beursteam lid beschikt om toch succesvol te zijn in het dagelijks werk. Maar wel zeer gewenst zijn op de
beursvloer.

Welke beursvaardigheden worden getraind

In de beurstraining wordt intensief getraind op die vaardigheden die gewenst zijn tijdens uw beursdeelname. Vaardigheden waarover de een meer beschikt dan de ander, maar na afloop van de training weten en kunnen de deelnemers invulling geven aan: 

  • Gastvrouw / heer zijn; hoe vul je dat in anno nu. Wat wel en niet te doen! En waarin maak je het verschil!
  • Professioneel beursbezoekers aanspreken in het gangpad
  • Beursbezoekers vervolgens welkom heten op / in uw beursstand
  • U zelf voorstellen en onthouden wie u tegenover u heeft staan. Er komt immers altijd een moment van afscheid.
  • Kort inventariseren; van welke firma is de bezoeker, wat is de kernactiviteit, en welke rol vervult de bezoeker binnen de organisatie
  • Uw bedrijf /organisatie / instelling presenteren in 45 seconden
  • Inventariseren waar de beursbezoeker naar op zoek is
  • Informeren, presenteren en……..
  • Bij belangstelling afstemmen; welke vervolg actie mag de beursbezoeker van u verwachten
  • Afscheid nemen, kort herhalen wat u al heeft gezegd en wat de beursbezoeker / toekomstige relatie van u mag verwachten.

Wat mag u van uw beurstrainer verwachten?

Als gepassioneerde kracht achter en eigenaar van Beurstraining Nederland, ben ik uw directe aanspreekpartner én trainer. 
Voorafgaande aan uw beursdeelname nemen we samen door waarop tijdens uw beursdeelname het accent komt te liggen. Kortom; wat is of zijn uw beursdoelstellingen. Op basis hiervan wordt het trainingsprogramma samengesteld.

De top 5 van hedendaagse beursdoelstellingen:

1. Contacten leggen met toekomstige en / of potentieel interessante nieuwe relaties
2. Bestaande relaties ontmoeten en onderscheidend gastvrouw/gastheer zijn waardoor de relatie de bevestiging krijgt: Ja, wij hebben en goede keuze gemaakt om voor uw organisatie te kiezen.
3. Introduceren van een nieuw of aangepast product / dienst
4. PR / reclame / extra naamsbekendheid.

Ton Visser Beurstrainer Beurstraining Nederland

A.C.N. (Ton) Visser
Beurstrainer | Talentcoach
Beurstraining Nederland

Direct contact ? Ga naar de contact pagina.
Wij nemen vervolgens contact met u op. Bellen kan natuurlijk ook. Bel daarvoor rechtstreeks 0575 56 64 13.

 

Contact

BEURSTRAINING NEDERLAND

Ga naar Contact

 

   Editie 2024